KDO JSME

Náš příběh

ZAHRADA, z. s. vznikl v roce 1994 v Praze jako Občanské sdružení ZAHRADA z iniciativy rodičů, jejichž děti s různým stupněm mentálního postižení a dalších přidružených tělesných postižení navštěvovaly denní stacionář Diakonie ČCE. V tomto zařízení, kromě toho, že rodiče díky němu mohli chodit do práce, se děti učily dle svých schopností v přípravné třídě na pomocnou školu. A měly výsledky. Toto byl impuls k založení o. s. ZAHRADA. Cílem bylo vybudovat zařízení, kde by děti, po dosažení věku určeného pro odchod z denního stacionáře, mohly dále důstojně žít, až by se o ně rodiče z důvodu vysokého věku nebo úmrtí nemohli dále starat. Současně bylo cílem vytvořit takové prostředí, kde by tehdejší děti zúročily své nabyté schopnosti a dovednosti. Měla to být taktéž pro rodiče přijatelnější alternativa k dřívějším ústavům sociální péče.

Trvalo 11 let, než se podařilo vybudovat pobytovou sociální službu týdenní stacionář – dnes chráněné bydlení Domov. Obrovskou zásluhu na otevření měla tehdejší předsedkyně sdružení paní Hana Vlčková, která byla hlavní postavou celého projektu. Otevřít tuto službu se podařilo i díky podpoře mnoha dárců a odpracování nespočtu dobrovolných hodin našich podporovatelů. Během této doby mnoho členů z nejrůznějších důvodů sdružení opustilo a naopak někteří příznivci do něho vstoupili.

Od roku 2005 provozuje ZAHRADA, z. s. pobytovou sociální službu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a ukazuje, že sociální služba tohoto typu je vhodná a prospěšná i pro osoby s těžším stupněm mentálního postižení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!